ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนดอนตาลวิทยา

ประกาศโรงเรียนดอนตาลวิทยา
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารตามประกาศนี้

1.ประกาศประมูลร้านค้าขายอาหาร2566
2.แบบใบเสนอราคาประมูล
3.ใบสมัคร