news

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมจัดกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

news Today's Activities

ขาว-แดงต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) พ.ศ. 2561

26 มิ.ย.61 09.00-12.00 โรงเรียนดอนตาลวิทยา บูรณาการร่วมกับอำเภอดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลดอนตาลและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

news

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

25 มิถุนายน 2561 13.00-16.00 น. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา..

Today's Activities

ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา จิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต

20 มิ.ย. 61 ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาจิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตโดย กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ….

news

การนิเทศติดตามกิจกรรม TO BEE NUMBER ONE อ.ดอนตาล

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการติดตามผลงานระดับจังหวัด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร…

news

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่”นายภักดี สมคะเณย์”

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาคนใหม่…

news Personal Update

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอำลานักเรียน

28 ก.พ.61 นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู…