Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: Lifestyle

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ อุทยานสมเด็จย่า(ฐานวรพัฒน์)

ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเ…

Read More

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิเชษฐ์ เจือจันทร์

ท่านผู้อำนวยการภักดี  สมคะเณย์…

Read More

กิจกรรมวันตรุษจีน

“2021年东丹中学欢庆春节” วั…

Read More