Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: news

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เ…

Read More

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ปภาดา สมประสงค์

ครูและบุคลากรการศึกษาโรงเรียนด…

Read More

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ อุทยานสมเด็จย่า(ฐานวรพัฒน์)

ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเ…

Read More

กิจกรรมออกตรวจพื้นเสี่ยงที่วันที่14 กุมภาพันธ์ 2564

ตัวแทนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร…

Read More

แนะแนวเรียนต่อ

วันที่11 กุมภาพันธ์ 2563 คุณลุ…

Read More

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิเชษฐ์ เจือจันทร์

ท่านผู้อำนวยการภักดี  สมคะเณย์…

Read More

สำนักงานยุติธรรมมอบหนังสือคู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรม…

Read More

กิจกรรมวันตรุษจีน

“2021年东丹中学欢庆春节” วั…

Read More

เข้าร่วมประกวดโครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ครั้งที่1

นักเรียนดอนตาลวิทยา3คน คือ นาย…

Read More