กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

Today's Activities

ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา จิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต

20 มิ.ย. 61 ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาจิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตโดย กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ….

news Today's Activities

อบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเพศคุยได้ในครอบครัวและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

news Today's Activities

เลือกตั้งสภานักเรียน 2561

งานสภานักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิม ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปี 2561

Today's Activities

ม.5-ทัศนศึกษา จ.อุบลราชธานี

20 ม.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี….

news Today's Activities

ทัศนศึกษา ม.2 -จ.ร้อยเอ็ด

20 ธ.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนำนักเรียน ม.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี…

news Today's Activities

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน’2560

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา…

news Today's Activities

วันครูอำเภอดอนตาล-2561

16 ม.ค.61 สถานศึกษาในเขตอำเภอดอนตาล ร่วมสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมงาน วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร….

news Today's Activities

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

8 ม.ค. 61 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในกิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดนักเรียนชาย(ม.1-ม.6) โรงเรียนดอนตาลวิทยา…

news Today's Activities

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมอบรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหาษัตริย์