กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

Today's Activities

ค่ายศิลปะ 2561

7-8 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อุทธยานสมเด็จย่า ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดค่ายศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561

news Today's Activities

ขาว-แดงต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) พ.ศ. 2561

26 มิ.ย.61 09.00-12.00 โรงเรียนดอนตาลวิทยา บูรณาการร่วมกับอำเภอดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลดอนตาลและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

Today's Activities

ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา จิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต

20 มิ.ย. 61 ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาจิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตโดย กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ….

news Today's Activities

อบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเพศคุยได้ในครอบครัวและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

news Today's Activities

เลือกตั้งสภานักเรียน 2561

งานสภานักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิม ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปี 2561

Today's Activities

ม.5-ทัศนศึกษา จ.อุบลราชธานี

20 ม.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี….

news Today's Activities

ทัศนศึกษา ม.2 -จ.ร้อยเอ็ด

20 ธ.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนำนักเรียน ม.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี…

news Today's Activities

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน’2560

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา…