แนะนำบุคลากรโรงเรียน

New personnel

กิจกรรมสายใยร่วมผูกพันฯ

1 ธ.ค.60  เวลา 18.00 น. โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้จัดกิจกรรม”สายใยร่วมผูกพัน สายสัมพันธ์ยังคิดถึง” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านข้างหอประชุม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากร