แนะนำบุคลากรโรงเรียน

news Personal Update

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่

นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่

news Personal Update

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอำลานักเรียน

28 ก.พ.61 นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู…

news Personal Update

ครูอนุชิต ศรีสุวรรณ์ “ครูดีในดวงใจ” สพฐ.’2561

ครูอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูเชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ ในโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)….