16 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา พร้อมด้วยกรรมสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาคนใหม่ คือ นายภักดี สมคะเณย์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น กิจกรรมเริ่มจาก การต้อนรับบริเวณประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน การสักการะพระพุทธรูป และศาลพระภูมิ  การรับมอบงาน และกิจกรรมแสดงความยินดีภายในหอประชุมและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ภาพ/ข่าว  ครูปรียา พ้นภัย