19 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการติดตามผลงานระดับจังหวัด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางตรวจเยิี่ยมการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของอำเภอดอนตาล โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล กล่าวต้อนรับและสรุปการดำเนินงาน ในงานมีการจัดนิทรรศการสรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในเขตอำเภอดอนตาล และการร้องเพลงของตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE

 

ข้อมูลข่าว : รองฯพิเชษฐ์  เจือจันทร์,ครูปรียา  พ้นภัย