20 มิ.ย. 61 ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาจิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตโดย กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดบริการรับบริจา คโลหิตตาม โครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล เพื่อน้อมนำแนวคิด และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นประจำทุก 3 เดือน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ สม่ำเสมอ มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าว : ครูปรียา พ้นภัย,ว่าที่ ร.ต.เทพพิทักษ์ สุพร