25 มิถุนายน 2561 13.00-16.00 น. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา โดยมีนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าร่วม กิจกรรมหลักๆได้แก่ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิง ทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นม.3 และม.6 ในนามโรงเรียนดอนตาลวิทยาขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่นำกิจกรรมดีๆและทุนการศึกษามาให้กับน้องๆชาวขาว-แดงในครั้งนี้

ข้อมูลข่าว : ครูปรียา พ้นภัย
ภาพ : ครูสุดารัตน์ ศรพรหม