26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้จัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาที่วัดในเขตชุมชนตำบลดอนตาล จำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์ วัดทุ่งสว่างวัฒนาราม วัดมัชฌิมมาวาส วัดเวินไชยมงคล วัดท่าดอนตาล และวัดนาตาลสีลาวาส โดยมีคณะครูและนักเรียนแต่ละดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาวไทย