บทคัดย่อ:รายงานการพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส30263 มุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูสมร จรลี ครูชำนาญการพิเศษ