28 กุมภาพันธ์ 2562 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ในนามโรงเรียนดอนตาลวิทยาขอแสดงความยินดีกับท่านรองฯกนกนุช เขียวเขิน เป็นอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าในวิชาชีพและขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่อไป