7-8 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อุทธยานสมเด็จย่า ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดค่ายศิลปะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจได้ฝึกทักษะด้านศิลปะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมี นายภักดี สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดค่ายและนายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นวิทยากรหลักในการดำเนินกิจกรรม