news Today's Activities

รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนดอนตาลวิทยา รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้

.

รับใบสมัครได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หรือดาวน์โหลดจากลิงค์
>>ใบสมัครระดับชั้น ม.1
>>ใบสมัครระดับชั้น ม.4

นางเกศริน  จันทรสาขา: ผู้ประสานงาน  088-5954345
นางสมรักษ์  พ้นภัย : ผู้ประสานงาน  094-2911932