โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน(ระบบร้อยละ)อัพเดท v.5.1 ออกแบบและพัฒนาโดย ครูสุริยา จรลี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดอนตาลวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบร้อยละ ได้อย่างแม่นยำ ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณคะแนนและวงเงิน โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆที่ใช้ระบบเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ได้ฟรี ทั้งนี้ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ขอขอบคุณ ครูสุริยา จรลี ผู้พัฒนาโปรแกรมที่เผยแพร่โปรแกรมเป็นวิทยาทานให้กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ มา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดโปรแกรม