คณะรองผู้ว่าราชการ จ.มุกดาหารออกมาตรวจการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 และติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา นำโดยท่านรองฯสันธาน  สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการ จ.มุกดาหาร