โรงเรียนดอนตาลวิทยา ความยินดีต้อนรับครูใหม่2ท่านคือ 1.นางสาวสุกัญญา  จันทร์ลาวงค์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ และ2.นางสาวธนาภรณ์  พาลึก ตำแหน่งครูผู้ช่วย