นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ในวันอังคารที่11 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานสมเด็จย่า(ฐานวรพัฒน์) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร