โรงเรียนดอนตาลวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม 2563 โดยจัดพิธีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และ พิธีลงนามถวายพระพร ในระดับชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น  วันพฤหัสบดีที่ 13  สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 -10.00 น.  ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย วันศุกร์ที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 10.30 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา ผู้เข้าร่วมพิธี ฯ จำนวนประมาณ1,092คน  เป็นข้าราชการครู จำนวน 60 คน นักเรียน จำนวน 1,020คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12  คน