21-22 สิงหาคม 2563 ตัวแทนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา นำโดยคุณครูวีระพงษ์  บรรจง และคุณครูอมร  บรรจง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เรื่อง Platform เพื่อการเรียนรู้ ระบบ Open Source KidBright โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  ณ ห้องประชุมมโนรมย์ โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร