โรงเรียนดอนตาลวิทยา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

คุณอัมพร ศรีลาศักดิ์ มอบเงินสนับสนุนกีฬานักเรียนฟุตบอล 2000 บาท วอลเล่ย์บอล 2000 บาท ตระกร้อ 1000 บาท และบาสเกตบอล 1000 บาท