โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “To be number one workshop“หลักสูตรพื้นฐานการเต้น ณ โรงแรมพลอยพาเลซ โดยสถาบันสตาร์เฮ้าส์ร้อยเอ็ด ในวันที่ 22 กันยายน 2563