โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ 2 ท่าน คือนายกิตติกร พันธ์สุวรรณ และ นางปภาดา สมประสงค์ ด้วยความปิติยินดียิ่ง ที่ท่านทั้ง2 จะได้มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวหน้าต่อไป..