ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 บุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ เวรอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร