ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 บุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร