ในวันที่28 ตุลาคม 2563 นางสาวจุฬารัตน์ สมวีน ม.5/2 เข้ารับทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร