โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้รับมอบเครื่องวัดรังสีจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ วันที่3 พฤศจิกายน 2563