ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้เข้าร่วมประกวด Dancerciseระดับภาค รุ่น Pre-teenage ในการแข่งขัน To beNumber one teen dancercise Thailand championship 2021 ในวันเสาร์ ที่7 พฤศจิกายน 2563ณ MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชศรีมา จ.นครราชศรีมา