โรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานการประดิษฐ์ชุดแฟชั่นจากวัสดุรีไซเคิล ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภูมิภาค 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ ในวันที 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร