ความประทับใจที่ลูกๆขาวแดง ได้มอบของที่ระลึกแบบฉบับภาคภาษาอังกฤษ     แด่ท่าน ผู้อำนวยการประภาดา สมประสงค์ ในครากล่าวลาบุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไหล อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ยังความประทับใจไม่รู้ลืม..