ในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้มีการจัดการกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา