วันที่11 กุมภาพันธ์ 2563 คุณลุงไพบูลย์  กฤตาคม และปัญญาภิวัฒน์ ได้มาแนะแนวทางในการเรียนต่อของนักเรียนชั้น ม.6ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา