ตัวแทนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนตาล ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564