ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาจำนวน20คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ที่ทางสถานีตำรวจภูธรดอนตาลจัดขึ้น ในวันที่18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานสมเด็จย่า(ฐานวรพัฒ์)