นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันจันทร์ ที่22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15:40น. – 16:30น. (คาบแนะแนว) ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา