ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา