ในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอนตาลวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร/ตึก 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคัก