ในวันเสาร์ ที่ 20-21 มีนาคม 2564 ทีม MINI PEHCHEW (Pre-Teenage) และทีม REQUIRES (Teenage) เยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งเด็กชายกีรติ  ขันประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และเด็กหญิงณัทมาศ  หงส์สาชุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ตัวแทนโรงเรียนดอนตาลวิทยาร่วมกับเยาวชนโรงเรียนมุกดาหาร เป็นตัวแทนในการแข่งขันกล่าว ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร