ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2564 ครอบครัวสันติภักดี และ ครอบครัวประทุมถิ่น ที่มีจิตศรัทธา ต่อโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เป็นจำนวน 20,000 บาท เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ ปี 2564  ขอชื่นชมและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง