ในวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2564 งานการเงินได้รับดำเนินการจ่ายเงินจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา