ในวันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 สภานักเรียนอำเภอดอนตาลและสภานักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพาะกล้าทำดี (สภานักเรียนสัญจร ครั้งที่ 7) ซึ่งจะจัดในวันที่ 10-12 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนผาเทิบวิทยา โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา และโรงเรียนดอนตาลวิทยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา