ที่จำเป็น ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลดอนตาล