ในวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (The National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและเป็น การสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ