“ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ”

ในวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 รองผอ.กิตติกร พันธ์สุวรรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยาขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ภักดี สมคะเณย์ สู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  ณ หอประชุมศรีตรัง โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร