“ท่านมาเราดีใจ”

Your arrival brings joy”

ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 รองผอ.กิตติกร พันธ์สุวรรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยาขอต้อนรับ ผอ.ธนิต ทองอาจ สู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร