news

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษา

วันที่ 15 พ.ย. 60 ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดให้มีพิธีรับมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยประธานในพิธีคือ นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน พร้อมนำนักเรียน นักศึกษา และสามเณร เข้ารับมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้รับคัดเลือกให้รับทุน คือ นางสาวนริศรา ทองไชย ม.4/1 ได้รับทุนการศึกษาประเภทรายปี โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและขอให้ใช้ทุนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลข่าว
ภาพข่าว: ครูชญานันท์  โพธิ์คำ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร