news

บริษัท ซีพีออลล์ มอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน

17 พ.ย.60 นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา รับมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ณ หอประชุมแก้วมุกดา โรงเรียนมุกดาหาร ในโอกาสนี้โรงเรียนดอนตาลวิทยาขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) เป็นอย่างสูงยิ่งที่เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมโรงเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป