news

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

22 พ.ย.60 กลุ่มลูกเสือโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้จัดจัดกิจกรรมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาถึงทุกวันนี้

ข้อมูลข่าว
ภาพ : นายรามิล  แคนติ
เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย