news

การแข่งขันกีฬาภายใน”ดอนตาลวิทยาเกมส์ 2017″

 

>>>>เชิญชมภาพชุดตลอดการจัดกิจกรรม

30 พ.ย.60   นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน”ดอนตาลวิทยาเกมส์ 2017″ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.60 โดย นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอดอนตาล ห้างร้าน และผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น 5 คณะสี ได้แก่ สีเขียว สีม่วง สีแสด สีชมพู และสีฟ้า ประเภทกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล บาลเกตบอล ฟุตซอล เปตอง เทเบิลเทนนิส และกรีฑาประเภทลู่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดกองเชียร์และการตกแต่งอัฒจันทร์

>>>>เชิญชมภาพชุดตลอดการจัดกิจกรรม

ในจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน/นักกีฬาแต่ละคณะสีได้ร่วมมือกันวางแผนการทำงานได้เป็นอย่างดียิ่ง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้ความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การลงมือปฏิบัติทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในโอกาสนี้ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกๆท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง


>>>>เชิญชมภาพชุดตลอดการจัดกิจกรรม

ข้อมูลข่าว
ภาพ : นายรามิล  แคนติ,นายภาณุวัฒน์ สกุลไทย
เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย